İhtiyaç Analizi

Home | İhtiyaç Analizi

Akıllı çözümler üretmek için ihtiyaçlarınızı analiz ediyoruz.       

Her eğitim kurumunun kendine özel ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların doğru bir şekilde tespit edilmesi, buna uygun akıllı çözümleri ortaya koymaya yardımcı olacak analizlerin yapılması çok önemlidir. Tasarım ve planlama sürecinin ilk adımı olan ihtiyaç analizi, muhtemel stratejileri veya önerilen yöntemleri eşleştirmeyi ve böylece tasarımın amaçlanan hedeflere uygun olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Bu süreçte size nasıl hizmetler sunuyoruz:

  • Sizi dinliyoruz. Beklentilerinizi anlıyoruz.
  • Gözlemler yapıyoruz, ihtiyaç belirleme anketleri uyguluyoruz.
  • Analizler yapıp raporlar hazırlıyoruz.
  • Sizinle birlikte, geliştirdiğimiz çözümleri paylaşıyoruz.
  • Bundan sonra uygulama öncesi tasarım ve planlama aşamasına geçiyoruz.