Değerlendirme

Home | Değerlendirme

İzleme ve değerlendirme hizmetleri ile başarıyı kanıtlıyoruz.

Kaliteli ve yüksek verimli bir hizmet sunmak en büyük sorumluluğumuzdur. Programlarımızın başarılı bir şekilde değerlendirilmesi, uygulamalarımızın etkili olmasını ve kurumun ihtiyaçlarını, beklentilerini yansıtmasını sağlar. Uyguladığımız programların değerlendirilmesi bir dizi hedefe sahiptir. Bu hedefler, kurumun hedefleriyle uyuşmaktadır. Tüm iyi değerlendirmeler bir değerlendirme planı ile başlar. Çünkü değerlendirme süreci, en önemli sorular cevaplanabildiğinde başarılı olur.

Bu süreçte size nasıl hizmetler sunuyoruz:

  • Uyguladığımız programların değerlendirmesi ile ilgili ölçekler geliştiriyoruz.
  • Değerlendirme planları hazırlıyoruz.
  • Gözlem, görüşme ve anketler yapıyoruz.
  • Değerlendirme raporları hazırlıyoruz.
  • Gerekli iyileştirme ve geliştirmeleri yapıyoruz.