Uygulama

Home | Uygulama

Maksimum verimlilik sağlayan inovatif uygulamalar yaparız.

Uygulama, bir problemin çözümü sırasında yapılan tüm çalışmaların doruk noktasıdır ve detaylara dikkat etmeyi gerektirir. Ekibimiz tarafından size sunulan çözüm paketi, maksimum verimlilik esaslı uygulamaları içerir. Analiz, planlama ve danışmanlık hizmetlerinin bir kombinasyonunu içeren bu paketler, çözümümüze yaptığınız yatırımdan en iyi şekilde yararlanmanız için gerekli araçları, bilgileri ve becerileri sağlamaya odaklanır.

Bu süreçte size nasıl hizmetler sunuyoruz:

 • Geliştirdiğimiz çözüm planlarını harekete geçiriyoruz.
 • Gerekli eğitimleri sağlıyoruz.
 • Uygulamayı başarılı kılacak çözüm ortakları ve araçları koordine ediyoruz.
 • Uygulama etkisini ölçecek araçları etkin şekilde kullanıyoruz.

Neler Yaparız?

 • Eğitim konsepti tasarlama
 • Dijital Dönüşüm, 1:1 Uygulaması
 • Mesleki gelişim programları tasarlama ve planlama
 • Eğitim lideri ve öğretmen eğitimleri
 • Sınıf gözlemleri ve geri bildirim
 • Uzaktan eğitim sistemi tasarımı, uygulama ve ölçme hizmetleri
 • Öğrenci programları geliştirme
 • Akademik iyileştirme programları geliştirme
 • Harmanlanmış Öğrenme İmplementasyonu
 • Okul Gelişim Programı hazırlama ve uygulama
 • Dijital Öğrenme Kaynakları Üretimi
 • Kurumsal İletişim Planlaması, Strateji Oluşturma
 • Tanıtım doküman videoları üretimi
 • Sosyal Medya Planlaması
 • Yeni okul kurulumu için süreçlerin planlanması ve yönetimi